Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Biblioteka

UWAGA:  NIEKTÓRE  WYDARZENIA  ORGANIZOWANE  PRZEZ    BIBLIOTEKĘ   SZKOLNĄ    UMIESZCZANE   SĄ  W  AKTUALNOŚCIACH !

...............................................................................................................................................................................................

REGULAMIN   BIBLIOTEKI

czytaj tutaj

 

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2018/19

pon. 10.30-15.30

wt. 9.00-11.00

śr. 8.15-11.15

czw. 8.00-9.00, 10.15-12.15

pt. 8.00-9.00, 11.05-12.05

Biblioteka czynna jest przerwach. W poniedziałki pomieszczenie biblioteki dostępne od godz. 11.05. W pozostałe dni w godzinach lekcyjnych sprawy do bibliotekarza proszę zgłaszać w pokoju nauczycielskim lub gabinecie pielęgniarki.

Zapraszamy!

 

Aktyw biblioteczny:

 1. Bogna Kobus
 2. Zuzanna Stanke
 3. Lena Wichert
 4. Marcel Gostomski
 5. Zofia Jażdżewska
 6. Nikola Wojcieszak


NAGRADZAMY CZYTELNICTWO W SZKOLE !

 

UWAGA !!! NAGRODY DLA UCZNIÓW WYPOŻYCZAJĄCYCH KSIĄŻKI !!!

W roku szkolnym 2017/18 oprócz statystyki wypożyczeń klas w danym miesiącu podawane będą osoby, które wypożyczyły najwięcej książek w danej klasie. Spośród nich zostaną wyłonieni dwaj uczniowie, którzy wypożyczyli najwięcej w kategorii kl. I-III oraz IV - VIII w każdym miesiącu. Uczniowie ci otrzymają drobny upominek. Na koniec roku szkolnego nagrodzeni zostaną dwaj uczniowie w tych kategoriach.

Czytelnicy września 2018:

kl. 2-3 Oliwia S., Iwona S. - kl. III

kl.4-8  Marcel G. - kl. IV, Amelia Z. - kl. VII, Klaudia M.- kl. VIII

Czytelnicy października 2018:

Czytelnicy listopada 2018:

kl.2-3 Oliwia S., Justyna P. - 6 książek

kl. 4-8 Marcel G.- 7 książek

 

UWAGA !!! NAGRODA DLA „CZYTELNIKA ROKU” !!!

Wypożyczanie niestety nie zawsze idzie w parze z czytaniem... Dlatego tradycyjnie już pod koniec roku szkolnego wybrany będzie także czytelnik roku, czyli osoba, która niekoniecznie dużo wypożycza, ale czyta książki, jest ich miłośnikiem i angażuje się czytelniczo, przez co jest wzorem dla innych.Taką osobę na podstawie obserwacji wybierze pani bibliotekarka.

 

Kółko czytelnicze

Zapraszamy uczniów, którzy lubią czytać, do udziału w zajęciach czytelniczych w ramach innowacji pedagogicznej "Czytam obrazami". Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 12.15-13.00 w bibliotece szkolnej.

Cele i program zajęć znajdziecie tutaj

 

KONKURS   NA   NAJCIEKAWSZĄ   KRZYŻÓWKĘ   O   KSIĄŻCE

Ogłaszamy konkurs  biblioteczny, do którego zapraszamy chętnych uczniów z klas IV-VIII.  Termin oddawania prac do biblioteki-30.10.18.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie czytelnictwa.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów.
 2. Hasło krzyżówki ma zawierać tytuł książki.
 3. Długość hasła- maksymalnie 2 wyrazy.
 4. Pytania do hasła muszą być związane z książkami (treścią, autorami) i muszą być precyzyjnie skonstruowane.
 5. Ilość okienek w krzyżówce powinna być dostosowana do pisowni wyrazu, aby nie wprowadzić w błąd rozwiązującego.
 6. Praca konkursowa zawiera pustą krzyżówkę, bez rozwiązania.
 7. Wykonanie-kartka A4, dopuszczalny wydruk  komputera.
 8. Najciekawsze krzyżówki wybiorą inni uczniowie, po ich rozwiązaniu.

Wyniki konkursu ogłoszono w listopadzie. Oto zwycięzcy:

1 m. - Bogna K.

2 m. - Oskar L.

3 m. - Amelia Z.

 

NARODOWY   PROGRAM   ROZWOJU   CZYTELNICTWA

Miło nam zakomunikować, że nasza szkoła realizuje  Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program ten obejmuje rok kalendarzowy 2018. Otrzymaliśmy ponad 4 OOO zł na zakup nowości wydawniczych. Książki zakupiono we wrześniu 2018.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczy wspierania w latach 2016-2020 r organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych poprzez udzielenie dofinansowania z budżetu państwa.

Trwałym rezultatem programu ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.

Wielkość środków przyznanych szkołom  na zakup książek zależy od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z biblioteki. Warunkiem przyznania wsparcia jest zapewnienie przez organy prowadzące szkoły  co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

 

Udział w Programie zobowiązuje placówkę do spełnienia szeregu wymagań. Oto one:

-zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w spprawie zakupu książek,

-podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi,

-zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

-uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę zebrania z rodzicami,

 • realizacja co najmniej jednego projektu czytelniczego w oddziale w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów , w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na czas ferii zimowych i wakacji,
 • uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

W ramach programu zakupiono 240 książek dla różnych grup wiekowych, o różnej tematyce. Na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Książki zakupione przez szkołę w ramach Programu

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button