Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia szkoły

Przed II wojną światową wieś Nieżychowice nosiła nazwę Szenfeld. W tym czasie funkcjonowała tu Publiczna Szkoła Powszechna. W czasie okupacji niemieckiej zajęcia odbywały się w języku niemieckim.
Dnia 13 lutego 1945 roku do Szenfeldu wkroczyły wojska radzieckie. Według opowiadań tutejszych mieszańców, żołnierze radzieccy przybyli do szkolnej piwnicy o godzinie 10:55. Piwnica ta przeznaczona była na schron. Żołnierze zastali ją zapełnioną mieszkańcami, którzy bardzo się ucieszyli na widok oswobodzicieli.

 

Szkolne władze wydały rozporządzenie, aby każdy polski nauczyciel, zajął w miarę możliwości, swoje stanowisko sprzed wybuchu wojny. Do szkoły w Szenfeldzie przybył Jan Strauss. Zabudowania szkolne w czasie wojny znacznie ucierpiały. Zastano budynek bez okien, drzwi, z zepsutym dachem i płotem, bez sprzętów szkolnych. Jednak nie przeszkodziło to w rozpoczęciu zajęć. Naukę rozpoczeto 7 maja 1945 roku. Stan dzieci- 73 uczniów, w tym 56 polskich i 17 niemieckich. Nauczyciel J. Strauss podzielił uczniów na 4 klasy, tak, że rocznik 1937 przypadł na I klasę, roczniki 1935-36 na II klasę,, a roczniki 1931-33 na klasę IV. Poziom w nauce rachunków i w języku polskim był bardzo niski. Uczniowie nie znali nawet liter.

 

1 lutego 1946 roku założono w Szenweldzie Szkolne Koło Młodzieżowe PCK.W latach powojennych 1948/49 rozpoczęto walkę z analfabetyzmem. Celem zlikwidowania analfabetyzmu i półanalfabetyzmu zorganizowano w tutejszej szkole skrócony Kurs Nauki Początkowej dla Dorosłych.

 

19 lutego 1950 roku nazwa miejscowości Szenfeld została zmieniona na Nieżychowice-od nazwiska ostatniej właścicielki tutejszego majątku-Ireny Nieżychowskiej, porucznika i komendantki powiatowej PW kobiet, zamordowanej przez okupanta w 1939 roku.

 

22 sierpnia 1965 roku szkoła Podstawowa w Nieżychowicach jest ukończona w stanie surowym.
Dnia 21 września 1966 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Nowa szkoła posiada 8 izb lekcyjnych, nową salę gimnastyczną, centralne ogrzewanie i wodociąg. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego wyposażenia, którym dysponują gabinety naukowe.

 

W roku szkolnym 1974/75 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach została Helena Gierszewska. Liczba uczniów wynosiła w tym czasie 117, pracowało 7 nauczycieli. 18 maja 2000 roku Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach otrzymała imię Żołnierzy Monte Cassino. Nastąpiło przekazanie sztandaru, którego rodzicami chrzestnymi zostali dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach p. Elżbieta Opiela oraz radny p. Franciszek Borzych. Sztandar ufundowały Rady Sołeckie Doręgowic, Moszczenicy i Nieżychowic.

Data dodania: 2018-05-11 09:40:33
Data edycji: 2018-05-11 12:25:38
Ilość wyświetleń: 2376
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook