Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Nauczanie Zdalne

Regulamin zdalnego nauczania

Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

Zasady dotyczące sposobu prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym

Zasady dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w klasach 1-8

Zasady korzystania z aplikacji MS TEAMS przez uczniów

 

Drodzy Uczniowie klas IV -VIII, Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej  przekazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad organizacji zdalnych zajęć w naszej szkole, organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, tego jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. 

 

Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

Podstawowa forma komunikacji  będzie odbywała się za pomocą e-dziennika Librus. Zgodnie z planem nauczyciele będą codziennie umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika. Działania te będą widoczne w zakładce „ Zaplanowane/zrealizowane lekcje”,„Wiadomości” lub „ Zadania domowe”.  Nauczyciel może także kontaktować się za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej. 

Nauczyciele będą wysyłać zadania codziennie. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu lekcji danej klasy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

Częstotliwość sprawdzania wiadomości zależy od ucznia. Szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia przynajmniej dwa razy dziennie – o godz. 9.00 i 12.00.

Termin wykonania danego zadania ustala nauczyciel. Jednak zdajemy sobie sprawę z problemów technicznych lub organizacyjnych z jakimi może zmagać się uczeń, dlatego w wiadomościach nauczyciel zapisze ostateczny termin wykonania zleconych działań.  Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Z nauczycielami przedmiotów będzie kontakt przy pomocy komunikatora messenger, wiadomości Librus lub telefoniczny każdego dnia do godz. 14.00 dla uczniów, którzy w tym dniu mają zaplanowany dany przedmiot. W innych godzinach tylko poprzez wiadomości Librus lub e-mail.

Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych  wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.

Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Informacja o sposobie,  terminie, czasie trwania spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w e-dzienniku, najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

Nauczyciel nie towarzyszy uczniowi we wszystkich zajęciach. Jedynie część zajęć odbywa się z jego udziałem. Takie zajęcia można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwości komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów. Pozostałe zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały dydaktyczne przeznaczone do samodzielnego studiowania. Opanowanie wiedzy i umiejętności może być przedmiotem oceny.

Opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

Podobnie jak w tradycyjnej edukacji część umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych nabywa się w trakcie realizowania zadań domowych, pozaszkolnej pracy w grupach, czy realizacji projektów edukacyjnych. Nauczyciel ma zatem prawo do formułowania zaleceń, wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu wolnego ucznia.   

 

Organizacja miejsca pracy dziecka w domu

Zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie dziecku stanowiska do pracy zdalnej w środowisku domowym może być dużym wyzwaniem dla rodziny. Zachęcamy jednak do zadbania o kilka kluczowych elementów:

● pomieszczenie, w którym można się skupić i uczyć się bez rozproszeń,

● sprzęt komputerowy, smartfon, smart TV, tablet, drukarka, komputerowa, słuchawki, wbudowany lub zewnętrzny mikrofon i kamera,

● stabilne i szybkie połączenie internetowe,

● odpowiednie miejsce do odpoczynku i aktywności fizycznej w czasie przerw,

● wyposażenie urządzenia do pracy dziecka w systemy nadzoru rodzicielskiego,

● zainstalowanie i konfigurację oprogramowania wskazanego przez nauczyciela.

Sprzęt to oczywiście tylko narzędzie. W razie problemów ze sprzętem, zachęcamy do kontaktu z wychowawcą klasy. Będziemy starali się Państwu pomóc, każdą sprawę traktujemy indywidualnie, zapewniamy, że rozumiemy wszystkie trudności, które mogą Państwo napotkać.

 

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla Państwa dzieci. Ogromne zmiany społeczne i gospodarcze zaburzają funkcjonowanie grup rówieśniczych, klas i struktur szkolnych. Dzieci odczuwają te przeobrażenia w sposób szczególny. Jesteśmy w sytuacji, w której w sposób przymusowy zmieniamy cały system kształcenia na kilka najbliższych tygodni. Skutkuje to ogromną niepewnością i obawami, pojawiającymi się u dzieci.

Zachęcamy do przestrzegania zaleceń nauczycieli, którzy na bieżąco konsultują się z pedagogami.

Ustalony przez nas program nauczania jest ramą dla wszystkich aktywności uczniowskich. Szczególnie ważna jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Zdają sobie Państwo sprawę, że nauczycielom bardzo trudno będzie kontrolować postępy w nauce. Nawarstwianie się nie przyswojonego materiału prowadzić może do stresu, rozczarowań i niepowodzeń. Zapewniamy, że jako grono pedagogiczne zdajemy sobie sprawę z wyjątkowych okoliczności w jakich przyszło nam do Państwa pisać. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Przypominamy, że do dyspozycji Państwa oraz naszych uczniów jest szkolny pedagog, który jest dostępny przez e-dziennik lub poprzez e-mail: pedagog-niezychowice@wp.pl

Bardzo istotną sprawą jest także zapewnienie Państwa podopiecznym odpowiedniej dawki ruchu na świeżym powietrzu. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Niezwykle ważne jest też aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego, które będą miały bardzo zróżnicowaną postać. Prosimy nie zapominać o kontrolowaniu także tego aspektu edukacji.

 

Dbałość o bezpieczeństwo dziecka w sieci

Sieć internetowa pełna jest zagrożeń. Zapewniamy, że rozwiązania techniczne rekomendowane przez Szkołę są całkowicie bezpieczne dla najmłodszych. Nawet najlepsze systemy nie są w stanie zastąpić czujnego i opiekuńczego rodzica, dlatego prosimy o kontrolę aktywności dziecka w Internecie. Zwracamy uwagę na to, że współczesne systemy operacyjne są wielozadaniowe - istnieje możliwość ukrywania okien i zadań. Dzieci, które swobodnie poruszają się bez nadzoru w Internecie narażone są na szereg zagrożeń, takich jak szantażowanie przez rówieśników, kontakt z osobami obcymi o wrogich zamiarach, wyłudzanie danych osobowych, adresu itd., kontakt z pornografią oraz możliwość pobrania szkodliwego oprogramowania. Tak jak we wszystkim, co robimy, należy zachować zdrowy rozsądek i pewną dozę zaufania do dzieci oraz czujnie wsłuchiwać się w ich obawy, wątpliwości i lęki.

Materiał jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:

Podstawa prawna:

● rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

● rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

Informacje na temat zdalnego kształcenia obowiązujące w Szkole Podstawowej w Nieżychowicach zostały opracowane w oparciu o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net

Data dodania: 2020-03-27 19:24:53
Data edycji: 2022-09-30 18:34:23
Ilość wyświetleń: 2238
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej