Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nauczanie Zdalne

Regulamin zdalnego nauczania

Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

Zasady dotyczące sposobu prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym

Zasady dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w klasach 1-8

Zasady korzystania z aplikacji MS TEAMS przez uczniów

 

Drodzy Uczniowie klas IV -VIII, Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej  przekazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad organizacji zdalnych zajęć w naszej szkole, organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, tego jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. 

 

Organizacja zajęć zdalnych w naszej szkole

Podstawowa forma komunikacji  będzie odbywała się za pomocą e-dziennika Librus. Zgodnie z planem nauczyciele będą codziennie umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika. Działania te będą widoczne w zakładce „ Zaplanowane/zrealizowane lekcje”,„Wiadomości” lub „ Zadania domowe”.  Nauczyciel może także kontaktować się za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej. 

Nauczyciele będą wysyłać zadania codziennie. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu lekcji danej klasy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

Częstotliwość sprawdzania wiadomości zależy od ucznia. Szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia przynajmniej dwa razy dziennie – o godz. 9.00 i 12.00.

Termin wykonania danego zadania ustala nauczyciel. Jednak zdajemy sobie sprawę z problemów technicznych lub organizacyjnych z jakimi może zmagać się uczeń, dlatego w wiadomościach nauczyciel zapisze ostateczny termin wykonania zleconych działań.  Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela. Z nauczycielami przedmiotów będzie kontakt przy pomocy komunikatora messenger, wiadomości Librus lub telefoniczny każdego dnia do godz. 14.00 dla uczniów, którzy w tym dniu mają zaplanowany dany przedmiot. W innych godzinach tylko poprzez wiadomości Librus lub e-mail.

Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych  wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.

Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Informacja o sposobie,  terminie, czasie trwania spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w e-dzienniku, najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

Nauczyciel nie towarzyszy uczniowi we wszystkich zajęciach. Jedynie część zajęć odbywa się z jego udziałem. Takie zajęcia można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwości komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów. Pozostałe zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały dydaktyczne przeznaczone do samodzielnego studiowania. Opanowanie wiedzy i umiejętności może być przedmiotem oceny.

Opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

Podobnie jak w tradycyjnej edukacji część umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych nabywa się w trakcie realizowania zadań domowych, pozaszkolnej pracy w grupach, czy realizacji projektów edukacyjnych. Nauczyciel ma zatem prawo do formułowania zaleceń, wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu wolnego ucznia.   

 

Organizacja miejsca pracy dziecka w domu

Zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie dziecku stanowiska do pracy zdalnej w środowisku domowym może być dużym wyzwaniem dla rodziny. Zachęcamy jednak do zadbania o kilka kluczowych elementów:

● pomieszczenie, w którym można się skupić i uczyć się bez rozproszeń,

● sprzęt komputerowy, smartfon, smart TV, tablet, drukarka, komputerowa, słuchawki, wbudowany lub zewnętrzny mikrofon i kamera,

● stabilne i szybkie połączenie internetowe,

● odpowiednie miejsce do odpoczynku i aktywności fizycznej w czasie przerw,

● wyposażenie urządzenia do pracy dziecka w systemy nadzoru rodzicielskiego,

● zainstalowanie i konfigurację oprogramowania wskazanego przez nauczyciela.

Sprzęt to oczywiście tylko narzędzie. W razie problemów ze sprzętem, zachęcamy do kontaktu z wychowawcą klasy. Będziemy starali się Państwu pomóc, każdą sprawę traktujemy indywidualnie, zapewniamy, że rozumiemy wszystkie trudności, które mogą Państwo napotkać.

 

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla Państwa dzieci. Ogromne zmiany społeczne i gospodarcze zaburzają funkcjonowanie grup rówieśniczych, klas i struktur szkolnych. Dzieci odczuwają te przeobrażenia w sposób szczególny. Jesteśmy w sytuacji, w której w sposób przymusowy zmieniamy cały system kształcenia na kilka najbliższych tygodni. Skutkuje to ogromną niepewnością i obawami, pojawiającymi się u dzieci.

Zachęcamy do przestrzegania zaleceń nauczycieli, którzy na bieżąco konsultują się z pedagogami.

Ustalony przez nas program nauczania jest ramą dla wszystkich aktywności uczniowskich. Szczególnie ważna jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Zdają sobie Państwo sprawę, że nauczycielom bardzo trudno będzie kontrolować postępy w nauce. Nawarstwianie się nie przyswojonego materiału prowadzić może do stresu, rozczarowań i niepowodzeń. Zapewniamy, że jako grono pedagogiczne zdajemy sobie sprawę z wyjątkowych okoliczności w jakich przyszło nam do Państwa pisać. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Przypominamy, że do dyspozycji Państwa oraz naszych uczniów jest szkolny pedagog, który jest dostępny przez e-dziennik lub poprzez e-mail: pedagog-niezychowice@wp.pl

Bardzo istotną sprawą jest także zapewnienie Państwa podopiecznym odpowiedniej dawki ruchu na świeżym powietrzu. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Niezwykle ważne jest też aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego, które będą miały bardzo zróżnicowaną postać. Prosimy nie zapominać o kontrolowaniu także tego aspektu edukacji.

 

Dbałość o bezpieczeństwo dziecka w sieci

Sieć internetowa pełna jest zagrożeń. Zapewniamy, że rozwiązania techniczne rekomendowane przez Szkołę są całkowicie bezpieczne dla najmłodszych. Nawet najlepsze systemy nie są w stanie zastąpić czujnego i opiekuńczego rodzica, dlatego prosimy o kontrolę aktywności dziecka w Internecie. Zwracamy uwagę na to, że współczesne systemy operacyjne są wielozadaniowe - istnieje możliwość ukrywania okien i zadań. Dzieci, które swobodnie poruszają się bez nadzoru w Internecie narażone są na szereg zagrożeń, takich jak szantażowanie przez rówieśników, kontakt z osobami obcymi o wrogich zamiarach, wyłudzanie danych osobowych, adresu itd., kontakt z pornografią oraz możliwość pobrania szkodliwego oprogramowania. Tak jak we wszystkim, co robimy, należy zachować zdrowy rozsądek i pewną dozę zaufania do dzieci oraz czujnie wsłuchiwać się w ich obawy, wątpliwości i lęki.

Materiał jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:

Podstawa prawna:

● rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

● rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

Informacje na temat zdalnego kształcenia obowiązujące w Szkole Podstawowej w Nieżychowicach zostały opracowane w oparciu o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net

Data dodania: 2020-03-27 19:24:53
Data edycji: 2022-09-30 18:34:23
Ilość wyświetleń: 1805
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook