Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl z dnia 21.05.2020r.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia dzieci zdecydowała się na kontynuację współpracy z Bezpieczny.pl, oferta wspólnie z Generali TU SA.

W formule grupowej został wybrany wariant I za 34 zł –płatne w szkole do końca września (ubezpieczenie od 1.09.2019r. do 31.08. 2020r.)

 

Co zawiera w sobie ten wariant?

• Suma ubezpieczenia z tyt uszczerbku – 12 tys zł (120 zł /1% - 400 przypadków za które TU płaci)

• Za każdy dzień pobytu z tyt NNW – 20 zł (nie musi być doba – ale dwie różne daty)

• Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1200 zł – (temblaki, stabilizatory, wózki itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki z danymi dziecka)

• Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych - do 1200 zł (podstawa skierowanie lekarza + rachunki za badania, zabiegi, operacje, rehabilitację z danymi dziecka)

• Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł (– 10 jednostek chorobowych - wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone)

• Pobyt dziecka w szpitalu z tyt. choroby (wymagane min. 5 dni w szpitalu) płacą ryczałtowo do 2 razy w roku po 200 zł

• Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 21tys zł

• Śmierć z tyt NNW – 12 tys zł

• Śmierć rodzica z tyt. NNW -2 tys zł

• Klauzula kleszczowa - szybka diagnostyka boreliozy (po 500 zł na wizytę u lekarza w celu wdrożenia diagnostyki po ukąszeniu przez kleszcza, 500 zł na koszty testów/badań w tym kierunku, 500 zł za rachunki na antybiotyki

 

Wyczynowe uprawienie sportu z automatu w zakresie bez zwyżki w składce!

UWAGA!!! Zawarcie ubezpieczenia w formie grupowej zobowiązuje Rodzica zapoznania się z Warunkami Ubezpieczenia dostępnych na stronie szkoły oraz klauzulą informacyjną ( RODO) , do wpłaty składki u wychowawcy do końca września.

 

warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

klauzula informacyjna : https://bezpieczny.pl/dokument/klauzula-informacyjna-GTU-z-reprezentantem

karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

 

 

W razie pytań co do zakresu ubezpieczenia kontakt do Opiekuna:

Barbara Polańska-Matuszek

Tel. 690 950 555

bmatuszek@bezpieczny.pl

 

Ścieżka zgłaszania roszczeń:

Roszczenia można zgłaszać po rozliczeniu się Szkoły z zapłaty składki:

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania tutaj: https://bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny

*Do dokumentacji o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego dołączamy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ubezpieczeniu grupowym udostępniany w sekretariacie szkoły.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody.nnw@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl lub bmatuszek@bezpieczny.pl – celem weryfikacji kompletności wniosku

2. listownie na adres:

Generali T.U. S.A.

Departament Centrum Likwidacji Szkód

ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa z dopiskiem NNW szkolne Bezpieczny.pl

Data dodania: 2018-05-11 11:39:21
Data edycji: 2020-09-12 11:00:44
Ilość wyświetleń: 1181
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej