Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

Od 18.05.2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły na prośbę rodziców.

Od 25.05.2020 r. będą prowadzone na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klasy VIII przygotowujące do egzaminu. Będzie także możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 0 - III, zgodnie z potrzebami rodziców.

Od 01.06.2020 r. w szkole będą również organizowane konsultacje z nauczycielami wszystkich chętnych uczniów klas IV - VII.

Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji rocznej.

Konsultacje są dobrowolne i mogą mieć charakter indywidualny bądź grupowy.

Na podstawie zgłoszeń uczniów zostanie przygotowany i opublikowany harmonogram konsultacji.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 6 2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach, w którym zawarte są szczegółowe wytyczne organizacji zajęć, w tym sanitarne, dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Proszę również o wypełnienie i oddanie nauczycielom w szkole oświadczenia. Dokument jest załącznikiem niniejszej wiadomości.

Informuję, że nie kursują autobusy MZK (rodzice zapewniają dowóz do i ze szkoły).

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Szynwelska

 

  1. Zarządzenie nr 6 2019/2020
  2. Oświadczenie
  3. Wytyczne GIS i MEN - edukacja wczesnoszkolna
  4. Wytyczne GIS i MEN - konsultacje
  5. Wytyczne GIS i MEN - rewalidacja
Data dodania: 2020-05-22 21:52:31
Data edycji: 2020-05-22 22:08:33
Ilość wyświetleń: 508
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej