Czcionka:

A+A-

Kontrast:

UWAGA! POLICJA W SZKOLE...

UWAGA! POLICJA W SZKOLE...

„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 06 czerwca 2019r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenia kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV - VIII. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariuszy KM Policji w Chojnicach, do szkoły przybył aspirant Łukasz Kapanka - nasz dzielnicowy.

 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci w różnych sytuacjach. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami poruszania się, a starsze dzieci poszerzają swoja wiedzę i umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

 

Tegoroczne spotkanie z policjantem dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Tym ostatnim zagrożeniom poświęcono szczególnie dużo uwagi. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania przestępstw, które mają miejsce w sieci. Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkania przebiegały w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

Data dodania: 2019-06-12 12:48:20
Data edycji: 2019-06-12 12:49:57
Ilość wyświetleń: 546
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej